בדיקות-ותקנים

בדיקות ותקנים

  • מבחן מלח
  • מבחן טמפרטורה
  • מבחן הרעדה - זמן ההרעדה 30 דקות בכל ציר
  • מבחן גשם 2
  • מבחן אבק
  • מבחן גשם
  • מבחן הפלה מגובה 61 ס"מ